Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har verksamhetsansvar (produktion och ekonomi) för hälso- och sjukvård och externa vårdgivare.

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden

Protokoll till och med februari 2019

Ledamöter

Ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden