Promenad i skogen, en vuxen och fyra barn.

Folkhälsa

Region Gävleborgs folkhälsoarbete handlar om att, genom våra verksamheter, främja hälsa och förebygga sjukdom. En god folkhälsa skapar förutsättningar för människor och för en hållbar samhällsutveckling. Visionen är; God och jämlik hälsa för alla, för ett hållbart Gävleborg. ​

Region Gävleborg arbetar även tillsammans med flera aktörer för att påverka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos invånare i Gävleborg. Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet.