Kenneth Wallgren jobbar på ambulansflyg och som narkossjuksköterska.

Kenneth kombinerar jobb på ambulansflyg och IVA

Ena veckan är han högt uppe i luften och jobbar på ambulansflyg och den andra på intensivvårdsavdelning i Bollnäs. Narkossjuksköterskan Kenneth Wallgren ser bara fördelar med att ha två jobb han varvar mellan. – Jag får det bästa av två världar, säger han.

Rent praktiskt jobbar han fem veckor kliniskt som narkossjuksköterska på Bollnäs sjukhus och fem veckor på kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. På flyget är det långa arbetspass och två av fem veckor är han schemalagd.

– Det känns att man gör nytta när man kan flyga patient från Kiruna till Umeå på 45 minuter istället för 5 timmar med ambulans. Eller när man kan flyga en patient från Piteå till Göteborg för att få en ny njure och man ser hens förväntningar och hopp.

Flexibel arbetsplats

Kenneth bor med familjen i Vallsta, norr om Bollnäs. När ambulansflyget startade sökte han och fick anställning på halvtid, med utgångspunkt från Umeå. För att ha tid för att också jobba kliniskt och upprätthålla kompetensen finns enbart halvtidsanställningar på flyget. Resterande tid jobbade han som sjuksköterska i Umeå.

– Men det innebar att vara borta mycket från familjen om jag enbart skulle jobba från Umeå och därför frågade jag om det var möjligt att kombinera jobbet på flyget med ett schema på IVA i Bollnäs. Till min stora glädje funkade det, säger Kenneth.

Bättre återhämtning

Han säger att det finns många fördelar med att jobba på två ställen.

– Man breddar sin box att jobba i. Jag drar nytta av fördelarna på både flyget och på IVA.

Han upplever också att möjligheten till återhämtning blir bättre. När han jobbar på flyget är det ett fysiskt jobb med höga ljud, vibrationer, accelerationer, turbulens och på IVA är det mer psykiskt intensivt.

– För mig blir båda ställena andningshål och jag återhämtar mig på olika sätt i de olika verksamheterna.