Flera startupbolag från Gävleborg på topplista

Vad har ett avancerat XR-verktyg, en app för våldsutsatta kvinnor och en energilagringsenhet för hemmabruk gemensamt? Jo, de är alla idéer från tre nystartade företag i Gävleborg som är några av de hetaste startupbolagen 2024 enligt nyhetssajten Breakit. Alla har också fått stöd från det regionägda bolaget Movexum.

Ett av de områden som Region Gävleborg arbetar med är att stötta företagare och uppmuntra nya idéer och innovationer. Det görs delvis genom bolaget Movexum, som ägs av Region Gävleborg, som stödjer den som har en idé att förverkliga den. Att tre av de bolag som listas som heta nationellt har tagit del av deras olika stödprogram glädjer Ulrika Malmqvist, VD för Movexum.

– Det är jätteroligt såklart. Vi jobbar ju med de här bolagen och känner till dem, men det är så roligt att låta fler i Gävleborg och Sverige ta del av det de här bolagen gör och kan bidra med, säger Ulrika.

Ulrika Malmqvist, VD Movexum.

Ett av bolagen på topplistan är Sisterhood, en app där kvinnor som lever i våldsamma relationer kan lagra bilder och bevis på våldet de utsatts för. Bakom appen står Angelica Smedberg, som själv utsattes för ett sexuellt övergrepp 2019. Efter övergreppet mötte hon många kvinnor som vittnade om svårigheterna att dokumentera det som hänt på ett säkert sätt, och det var då fröet till Sisterhood såddes. Att få stöd från Movexum har varit betydelsefullt för Sisterhood.

Angelica Smedberg har startat bolaget, och appen, Sisterhood.

– Från Movexum har jag fått ovärderligt stöd och vägledning genom nästan hela Sisterhoods uppstartsresa. Allt från praktisk rådgivning, affärsutvecklingstips till att hjälpa mig att knyta nya kontakter och bygga upp mitt nätverk, säger Angelica Smedberg.

”Avgörande för vår utveckling”

Den som vänder sig till Movexum och har en idé kan, beroende på hur långt man kommit på sin resa, få stöd på olika sätt. I deras tre program Boost chamber, Inkubatorprogrammet och Acceleratorprogrammet ingår allt från utbildningar och seminarier till affärscoachning. Det sistnämnda är något som uppskattats av startupbolaget Solask, vars affärsidé är en energilagringsenhet för hemmabruk.

Hela gänget på Solask. Viktor Prim står som tredje person från vänster.

– Vi har erhållit affärscoaching från Movexum, vilket har inkluderat hjälp med att utveckla en IP-strategi (Immaterialrättsstrategi). Utöver detta har vi också fått utbildning inom flera områden, däribland hållbarhet och teamutveckling, säger Viktor Prim, delägare av Solask.

– Stödet från Movexum har varit avgörande för vår utveckling. I perioder av intensivt arbete med vår produkt har det varit lätt att förlora perspektivet på de framsteg man gör, eller ännu värre, förlora fokus på affärsmöjligheterna och kundnyttan. Movexum har spelat en kritisk roll i att hjälpa oss att hålla kursen, och deras bidrag har inte bara varit som strategiskt bollplank, utan också tillgång till ett ovärderligt kontaktnät, fortsätter Viktor.

Nätverket förde dem samman

En viktig del av alla Movexums program är nätverkandet och kontakten med expertpartners inom olika områden. Det var just genom Movexums nätverk som Ylva Hansdotter och Johan Holtby träffades. De bådas ständiga längtan efter att optimera processer ledde till att de startade bolaget CADcog, som utvecklar ett XR-verktyg för användartestning som inte bara minskar behovet av fysiska prototyper och därmed materialspill och tillverkningskostnader, utan också betydligt förkortar tiden för produktiterationer.

Det var genom Movexums nätverk som Ylva Hansdotter och Johan Holtby träffades.

– Movexum har öppnat dörrar till värdefulla nätverk och resurser, bland annat är det är tack vare kontakter inom Movexumnätverket som vi två grundare hittade varandra. Vi har fått fantastiskt affärsstöd och coaching av teamet på Movexum. Deras coachning har bidragit till att stärka oss som team, hjälpt oss att utmana oss själva och gett oss bra verktyg för att möta utmaningar, säger Ylva Hansdotter.