Kontakt

Lokal Stramagrupp Gävleborg

 • Shah Jalal, smittskyddsläkare/stramaordförande
 • Robin Razmi, ST-läkare, biträdande smittskyddsläkare
 • Tobias Westin, apotekare, läkemedelsenheten
 • Ilona Veréb, bakteriolog, klinisk mikrobiologi laboratoriet Gävle
 • Rikard Samuelsson, kommunikationsavdelning
 • Peo Hermansson, chefläkare/medicinsk rådgivare
 • Ragna Broman, läkare, primärvården
 • Emma Tindemark, läkare, primärvården
 • Victoria Eriksson ST-läkare, infektion
 • Miljöavdelningen, miljo@regiongavleborg.se
 • Caroline Eklund, vårdhygien

Styrgrupp Strama

Stryrgrupp Strama Gävleborg