Utbildningar

Utbildningar och presentationsmaterial om infektioner och behandling.

VRI-smart är en utbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner:

Utbildning om infektioner och behandling: 

Information om infektioner:

Nationella Strama-utbildningar och informationsfilmer:

Utbildning UVI Skåne:

Nationellt nätverk urinblås- och tarmdysfunktion: