Brukarråd psykiatri

Brukarråd psykiatri är den samlade kraften som följer upp och ger förutsättningar för brukarinflytande på flera nivåer inom vuxenpsykiatrin Gävleborg i samverkan mellan vuxenpsykiatrin, föreningsnätverken för psykisk hälsa i Gävleborg och hälsovalskontoret.

Innehåll

Deltagare

Arbetsutskottet (AU), består av verksamhetschefen på vuxenpsykiatrin, två representanter för Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg varav en med förankring i Hälsingland och en i Gästrikland, primärvårdens psykiatri representeras av hälsovalskontoret och samordnaren för brukarrådet och föreningsnätverket är även detta för AU.

Du kan kontakta AU via samordnare Anna Öhman, anna.ohman@regiongavleborg.se

Mötestillfällen

 • Torsdag 7 september 2023 14.00–15.00
 • Torsdag 9 november 2023 11.00–12.00
 • Måndag 18 december 2023 11.00–12.00

Mötestillfällena för AU är under 2023 digitala. Kallelse med länk till mötet skickas via e-post till berörda deltagare ungefär en vecka innan.

I brukarråd psykiatri Gävleborg 2023 deltar:

 • Attention
 • Balans
 • Frisk&Fri
 • Hjärnkoll
 • RSMH
 • Schizofreniföreningen
 • SPES

Utöver föreningsrepresentanter deltar primärvården/hälsovalskontoret och vuxenpsykiatrins verksamhetschef.

Se arbetsordningen för avgränsningar och förankringen i Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg och årsmöteshjul där fler deltar.

Mötestillfällena 2023 är på plats med möjlighet att delta digitalt för de som föredrar detta.

Kallelse med lokal och digital länk till mötet skickas via e-post till berörda deltagare ungefär en vecka innan mötet.

 • 7 mars 2023 – inställt pga sjukdom
 • Onsdag 20 september 2023 13.00–16.00 – i Gävle och digitalt

Protokoll

Protokoll brukarråd

Mer om dialogmöten

Läs mer under rubriken dialogmöten på regiongavleborg.se/brukarinflytande

 

Aktuellt