Upphandling

Region Gävleborg annonserar upphandlingar och förfrågningar om leverantörsdialoger via Mercell Tendsign.

Publicerade upphandlingar

Här hittar du de upphandlingar som är publicerade just nu. 

Region Gävleborgs publicerade upphandlingar

Planerade upphandlingar

Under planerade upphandlingar hittar du upphandlingar som Region Gävleborg planerar att genomföra. I listan anges det kvartal vi planerar att annonsera i. Listan är inte uttömmande och preliminär, tidplanen och omfattningen kan ändras.

Planerade upphandlingar