Allmän kurs

Genom Allmän kurs kan du skaffa dig samma behörigheter som du får via gymnasium eller komvux. Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper och läsa in behörigheter för fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola.

 

Du läser ämnen som svenska, matematik, engelska, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia. Du kan också välja film, motion, skapande och kreativt projekt. Tillsammans med lärare planerar du ämnen och studietakt efter dina egna mål och förutsättningar.

Vi erbjuder en lugn och trygg miljö med små studiegrupper och engagerade lärare.

En viktig del av folkhögskolestudierna är de gemensamma aktiviteter som förekommer under ett läsår. Det kan vara musik, teater eller andra kulturarrangemang. Ibland kommer någon intressant föreläsare. Vi har olika temadagar som kan handla om miljö och hållbarhet, läslust eller något annat som ger oss nya perspektiv på livet och tillvaron.

Studierna kan leda till grundläggande behörighet till högre studier.

Heltidsstudier omfattar minst 20 schemalagda timmar per vecka.
Deltidsstudier omfattar minst 10 schemalagda timmar per vecka.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 15 maj 2024. Länk till ansökan finns under respektive kurssida.