Trädgårdsutbildning i samarbete med Wij trädgårdar

Drömmer du om att jobba med trädgård? Ta chansen att utbilda dig i trädgårdsodlingens konster tillsammans med yrkesverksamma trädgårdsmästare i natursköna Ockelbo.

Utbildningen följer ett ettårigt odlingsår på Wij trädgårdar som sträcker sig från vårens frösådder till vintervilan i december. Du lär dig därmed det mesta om ekologisk odling och skötsel i trädgårdsmiljö.

I utbildningen varvas teori med praktik och du får en god kunskapsgrund för att söka dig vidare till trädgårdsjobb inom såväl offentlig som privat sektor.

Som en del av studierna får du anlägga en odlingslott. I uppgiften ingår att planera, gestalta samt anlägga och sköta en odlingslott mitt i hjärtat av Wij trädgårdars park. Många besökare kommer under sommaren och ser odlingslotterna som därför får ett stort publikt värde.

Lärare på utbildningen är yrkesverksamma trädgårdsmästare på Wij trädgårdar i Ockelbo.

Mål

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha grundläggande teoretiska och praktiskt hantverksmässiga kunskaper om trädgårdsodling och parkskötsel.

 • Grundläggande växtkunskaper
 • Odlingskunskap gällande grönsaker på friland samt växthusgrödor
 • Odlings- och skötselkunskaper gällande fruktträd och bärbuskar
 • Odlings- och skötselkunskaper gällande rosor, perenner, örter och sommarblommor
 • Grundläggande kunskaper i mark- och växtnäringslära
 • Fördjupad kunskap inom valt trädgårdsrelaterat ämne via projektarbete
 • Maskinkunskap och parkskötsel
 • Trädgårdskonstens historia, färg och form
 • Ritteknik och presentationsteknik

Kurstid

Måndag 5 februari – fredag 20 december 2024
Lov vecka 29, 30 och 44

Ansökan och antagningsvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan. 

I ansökan vill vi att du skriver ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå kursen och vad du vill få ut av utbildningen. Berätta också gärna lite om dig själv samt om du har eventuella tidigare erfarenheter av odling eller trädgårdsarbete.

Ansökan kan komma att kompletteras med en telefonintervju.

Om du saknar fullständigt personnummer eller om du har skyddad identitet behöver du kontakta kursadministratören för hjälp med din ansökan.

Antagningskriterier

En komplett ifylld ansökan med personligt brev är inlämnad senast sista ansökningsdag.
Stor vikt läggs vid det personliga brevet och i förekommande fall telefonintervjun där vi ber dig beskriva dina mål med att gå kursen och vad du vill få ut av utbildningen.

Urvalsprocess

 • Antagningskriterierna ska vara uppfyllda
 • Om det finns fler sökande som uppfyller antagningskriterierna än antalet tillgängliga platser tillämpas lottning
 • Alla reservplatser är numrerade
 • Besked om antagning lämnas senast fyra veckor efter sista ansökningsdag

För information kontakta

Kursansvarig
Frida Mörnerud, Wij trädgårdar
frida.mornerud@wij.se
073-079 22 05

Kursadministratör
Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se