AT-centrum

AT-centrum Gävle är AT-läkarnas plats för samvaro, arbete och utbildning.

I AT-centrum finns fullt utrustat personalrum, vilrum, samlingsrum, konferensrum samt arbetsplatser med datorer. AT-centrum har även tillgång till uteplats och är beläget på samma plan som akutmottagningen.

 AT-centrum, Gävle.

AT-centrum, Gävle.

AT-centrum, Gävle.

AT-centrum, Gävle.