Tillgänglighet

De kulturpolitiska målen beskriver tydligt att kulturlivet ska vara till för alla. En viktig målsättning är att kulturlivet ska bli mer tillgängligt för personer med funktionsvariation.

Det ska vara möjligt att på lika villkor kunna välja att utöva, uppleva och ta del av konst och kultur. Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsvariationer. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande.

Kultur Gävleborg Region Gävleborg arbetar aktivt för att stärka möjligheterna för ett vidgat deltagande i hela regionen genom bland annat fortbildningar, arrangörsutveckling och fördelning av stöd och bidrag. Vi har även tagit fram en intern handlingsplan för ökad tillgänglighet som uppdateras årligen. I handlingsplanen finns aktiviteter rörande lokaler och utrustning, kommunikation och klarspråk, bemötande, checklistor vid arrangemang med mera.

Besöksadress och lokaler

Vår besöksadress är Silvanum, Kungbäcksvägen 32 i Gävle

På Silvanum finns ramp, automatisk dörröppning, hiss, hörselslinga och RWC-toalett.

Kommer du till fots?

Från centralstationen/resecentrum följer du gågatan Drottninggatan tills den tar slut. Gå under viadukten, förbi konserthuset och fortsätt sedan ca 200 m till så har du Silvanum på din högra sida. Promenaden tar cirka 20 minuter.

Åker du buss?

Ta buss nr 15 (endast vardagar), busshållplats Silvanum
Sök resa på X-trafiks reseplanerare

Åker du bil?

Det finns parkering utanför Silvanum. Parkering betalas med kort, Swish eller Parkster-app.
Handikapparkering finns längst mot entrén.

Mer information

Kontaktperson för frågor om tillgänglighet är Margareta Jonsson, margareta.e.jonsson@regiongavleborg.se, 026-15 83 30, 070-202 93 96

Läs mer om Kultur Gävleborg Region Gävleborgs arbete med likabehandling

Läs mer om Kulturrådets arbete med Tillgängligt kulturliv