Artist in Hospital-uppdrag

Under de senaste 15 åren har flera konstnärer haft uppdrag att utifrån ett konstnärligt perspektiv undersöka sjukhusmiljön, verksamheten och platsen, vilket kan agera drivmedel och perspektiv i vårdutveckling.

Dessa uppdrag har både utgjorts av vistelsestipendium och resulterat i tre konstnärliga processer och verk:

  • Matilda Rutas videoverk Sjukhusfåglarna  som är installerad i dioraman på barnmottagningen i Gävle och vars berättelse har getts ut i form av barnboken Ninna och sjukhusfåglarna. Matilda Ruta spenderade tid tillsammans med kroniskt sjuka och inneliggande barn på barnkliniken och lekterapin under ett par månader och tecknade och fantiserade om hur det är att uppleva sjukhuset utifrån deras perspektiv.  
  • Anna Asplinds platsspecifika upplevelsepromenad 732 m i Gävle – Dancewalks på Gävle Sjukhus. Den finns att låna från konstsamlingsteamet inom Kultur Gävleborg, lyssna på via appen KOF – konstfiktion och fakta eller se som filmat verk på konstnärens projektsida eller permanent installerad i Gävle Sjukhus huvudentré. Ljudspåret på 45 minuter är komponerat av Tadklimp, baserat enbart på sjukhusljud.
  • Marie Bondesons artist book Elefanten och jag – en flugas betraktelser i psykosvården. Det är en slags konstnärlig dagboksskildring av olika perspektiv på en psykosavdelning utifrån studiebesök, workshops, dialoger och gemensamma reflektioner med medarbetare, patienter och anhörigföreningar i såväl Gävle som på andra orter.