Sveriges fem nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Den regionala kulturplanen betonar betydelsen av de nationella minoriteterna och minoritetsspråk för kultur och konst i länet. Tillsammans med samtliga kulturaktörer med regionalt uppdrag stöttar Kultur Gävleborg arrangemang och projekt kopplade till Sveriges nationella minoriteter.

Kunskap, erfarenhetsutbyten och representation är en förutsättning för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk.