Språkpiller – bilderböcker och logopedi

Språkpiller (bok på recept) är ett länsövergripande samarbete mellan Region Gävleborg Kulturutveckling, kommunbiblioteken i Gävleborg, logopeder, BVC och föräldrar. 

På många av Gävleborgs bibliotek finns barnböcker som har språkpillerloggan på framsidan. De är lästa och rekommenderade av både barnbibliotekarier och logopeder just för att användas i språkträningen med barn som har en språknedsättning.

När förälder och barn besöker logopeden kan Språkpiller skrivas ut som en del i barnets behandling. Föräldrar och barn går sedan till biblioteket för att hämta ut sina "Språkpiller" som består av böcker som tränar just det barnets språknedsättning. Detta är en träning för barnens språkutveckling.

Även BVC kan rekommendera föräldrar och barn med försenad språkutveckling att gå till biblioteket och låna språkpillerböcker.

Läs mer om språkpiller på HelGe-biblioteken