Pia Mariana Raattamaa Viséns konstnärliga uppdrag 2021

Pia Mariana Raattamaa Visén har studerat både skönlitteratur och sakprosa rörande det geografiska området och de samiska och tornedalska kulturerna och språken. Bland annat har hon sökt efter myter och mytiska figurer. Hon har vidareutvecklat, bearbetat och byggt upp ett romanprojekt såväl språkligt som gestaltande. En del av den texten (”Stygn”), nämligen inledningen till romanen, i något bearbetad form, har presenterats för Kultur Gävleborg som sitt bidrag. I texten framträder nu i skönlitterär form historiska händelser som sätter spår i språk och identiteter genom generationer som rör sig mellan och över gränserna för minoriteterna och majoriteten.

Foto: Sven-Åke Visén

Utdrag ur publikationen ”Urmekanismer” med fokus på tematiska uppdrag kopplade till Sveriges nationella minoriteter (pdf)

Stygn (pdf)

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Pia Mariana Raattamaa Visén, författare och språkforskare med tornedalska och samiska rötter (2022)