Litteratur

Sedan 2018 har litteratur varit ett verksamhetsområde inom Kultur Gävleborg och de regionala insatserna syftar till att samordna, samverka, synliggöra, stärka och stödja litteraturen som konstform. 

Utredningen Konsten att synliggöra litteratur (pdf) ligger till grund för den regionala satsningen.

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom litteratur har ett tydligt regionalt uppdrag att stärka, främja och utveckla litteraturen i Gävleborgs län i samverkan med länets aktörer. Verksamheten stödjer och skapar nya litterära arenor i länet i samverkan med bland annat kommunerna och civilsamhället samt initierar nätverk för bland annat för författare/översättare, litterära sällskap och bibliotekspersonal.

De större återkommande satsningar inom litteraturområdet som verksamheten genomför, i samarbete med aktörer inom och utanför kultursektorn, bidrar till att höja kunskapen om litteraturen i länet, synliggöra skrivande på olika nivåer och öka lusten till läsning.

Författarnas och läsningens villkor är i ständig förändring och villkoren på det litterära fältet påverkar möjligheterna att verka konstnärligt som yrkesverksam. Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom litteratur både följer och är med och påverkar den litterära utvecklingen nationellt för att skapa de bästa möjligheterna för länets aktörer.

I samarbete med bland annat Litteraturhuset Trampolin i Sandviken genomför verksamheten satsningar på barn och ungas skrivande och på möten mellan de författare som skriver för barn och unga och deras läsare.

Kultur Gävleborg arbetar under kulturplaneperiod 2023-2026 inom litteratur särskilt för att:

  • skapa mötesplatser i länet bland annat för publik och författare, för författare och andra kulturskapare samt för skrivande barn och unga
  • genomföra insatser för att öka kunskapen hos de litterära aktörerna om varandras roller och förutsättningar
  • synliggöra Gävleborgslitteraturen i och utanför länet
  • bidra till bättre villkor för länets författare exempelvis genom nya arenor, konstnärliga uppdrag och residensverksamhet
  • uppmärksamma litteratur på Sveriges nationella minoritetsspråk
  • uppmärksamma litteratur på länsinvånarnas övriga språk, bland annat i samverkan med länets fristadskommuner
  • bidra till att fler, oavsett bakgrund och förutsättningar, får möjlighet att ta del av litteratur av hög kvalitet
  • stärka barns och ungas möjligheter till skrivande på fritiden och bidra till att barn och unga får möta författare