En skiss visar hur Gävle sjukhus skulle kunna se ut efter nybyggnationerna.

Framtidsbygget - Gävle sjukhus

I Gävle planeras betydande moderniseringar av sjukhuset med om- och nybyggnationer för flera av sjukhusets verksamheter. I den första byggetappen kommer huvudentréhuset att byggas på med några våningsplan.

När huvudentréhuset byggts på kommer det att integreras med höghuset bredvid. Detta hus kommer att byggas om och få nya lokaler för mottagningar och vårdavdelningar. Även akuten, förlossningen och MAVA får nya lokaler.

Det så kallade 100-årshuset, som ligger till vänster om huvudentrén, ska rivas på grund av ålder och en helt ny vårdbyggnad kommer att uppföras.

Så ska sjukhuset i Gävle byggas om


Dessa vårdbyggnader ingår i Framtidsbyggets om- och nybyggnationer: 

  • Förstudien för hus 1 tittar på ombyggnad av den befintliga byggnaden till moderna vårdlokaler.
  • Utredningarna fortsätter i hus 60 där man undersöker möjligheten att bygga på ytterligare sju våningsplan. 
  • I hus 29 fortsätter man utreda möjligheten för tillbyggnation i syfte att skapa mer yta för akuten, förlossningen och MAVA.
  • Placeringen av den nya vårdbyggnaden, även kallad G1, undersöks vidare i ett centralt läge där 100-årshuset ligger idag.
  • Rivning av hus 11-14, bland annat 100-årshuset.
  • Vidare utredningar för en flytt av helikopterplattan görs i syfte att hitta lösningar för att korta ner transporttiden till sjukhuset.