Fastighetsavdelning

Inom fastighetsavdelningen finns projektledare, fastighetsförvaltare, tekniska specialister, driftledare och fastighetsadministration.

Fastighetsdirektör

Bengt Persson, bengt.persson@regiongavleborg.se, 026 53 13 60

Avdelningschefer

Fastighetsavdelning Gästrikland: Linn Westelius, , 026-53 15 39

Fastighetsavdelning Hälsingland: Malin Wiklund, malin.c.wiklund@regiongavleborg.se, 0650-293 78