Beslut: Avgift införs på personalparkeringar i Gävle och Hudiksvall

I dagsläget kostar det inget för medarbetare att parkera på personalparkeringarna i länet. Enligt gällande skatteregler kan gratis personalparkering räknas som en skattepliktig förmån som arbetsgivaren är skyldig att rapportera till Skatteverket. Organisationer som inte följer reglerna riskerar vite eller höjda arbetsgivaravgifter.

– Vi förstår att det här kommer som en tråkig nyhet, men det är viktigt att vi gör rätt enligt de lagar och skatteregler som finns runt personalparkeringar, säger Bengt Persson, fastighetsdirektör, Region Gävleborg.

Kostnader för att parkera skiljer sig åt i länet. På de flesta orter har både Region Gävleborg och kommunen gratis parkering för sina besökare och då kostar inte heller personalparkering någonting.

– Avgiften på de berörda personalparkeringarna kommer ligga i linje med kostnaden att parkera på jämförbara ytor i närheten, som till exempel de gator runt sjukhusen där kommunen tar en avgift för att parkera, fortsätter Bengt Persson.

Berörda personalparkeringar

  • Gävle sjukhus (med undantag för personalparkeringen mellan helikopterplattan och Lexevägen)
  • Hudiksvalls sjukhus
  • Södertull, Gävle
  • Regionkontoret, Gävle
Arbetsplats Pris per timme Maxtaxa per dag Månadskort Tider

Gävle sjukhus

4 kr/timme

20 kr/dygn

150 kr/mån

00-24 alla dagar

Regionkontoret

5 kr/timme

25 kr/dygn

200 kr/mån

00-24 alla dagar

Södertull

4kr/timme

20 kr/dygn

150 kr/mån

00-24 alla dagar

Hudiksvalls sjukhus

3kr/timme

15 kr/dygn

150 kr/mån

08-20 alla dagar

Hudiksvalls sjukhus P-hus

6 kr/timme

30 kr/dygn

--

08-20 alla dagar

Avgiften betalas via app

AimoPark är Region Gävleborgs leverantör av parkeringstjänstser. Just nu pågår arbetet med att uppdatera Aimos parkeringsapp med Region Gävleborgs information. Appen tillåter betalning per timma och känner då av gränsen för maxtaxa, alternativt går det att köpa ett månadskort.

Mer information om hur appen laddas ner och används publiceras under december 2023. 

Mer information

Parkering och garageplats – Skatteverket