Din anställning

Du har nu chansen att prova på olika vårdavdelningar och de specialiteter de har att bjuda. Vet du redan idag vad som intresserar dig och som du vill lära dig mer av? Eller är det nu ditt intresse för något nytt kommer väckas? Berätta gärna för oss på Visstidsbemanningen vad just dina mål är med att arbeta här med oss!

Du har din timanställning i Region Gävleborgs Visstidsbemanning som är en del av HR-stöd som tillhör Ledning – och verksamhetsstöd. Anställningsavtalet överlämnas personligen eller skickas hem till dig per post för underskrift.

Som timanställd kan vi aldrig garantera dig hur mycket du får arbeta. Är du flexibel när det gäller arbetstid och arbetsplats ökar dina chanser till att få fler pass.

Plexus

Plexus är Region Gävleborgs intranät, där kan du som medarbetare söka information samt se övriga medarbetarnyheter

Plexus

Parkering

Region Gävleborg har ett antal parkeringsplatser som du kan använda som anställd. Om du är beroende av bil till och från jobbet och inte har gång- eller cykelavstånd kan du få ett parkeringstillstånd genom Visstidsbemanningen.

IT-behörigheter

Visstidsbemanningen beställer behörigheter till de journalsystem du behöver i ditt arbete. Inloggningsuppgifterna får du via ditt IT-välkomstbrev som du kommer att bli tilldelad från Visstidsbemanningen.

HR-support

HR-support svarar på frågor som påverkar medarbetarens lön samt frågor gällande TimeCare Planering och Självservice.

HR-support nås på (026-1) 53 000 eller hr-support@regiongavleborg.se.
Glöm inte ange ditt telefonnummer i mailet.

Utbildning i journalsystemen

Om du saknar kunskaper om våra journalsystem kan du ta del av instruktionsfilmer om bland andra Melior, PMO och MedSpeech på vår webbplats eller via intranätet Plexus.

Se instruktionsfilm på intranätet:
Sitter du placerad vid en dator på arbetsplatsen kommer du åt introduktionsfilmerna via intranätet Plexus. Använd sökfältet högst upp i högra hörnet för att hitta det journalsystem du vill ha inblick i. Om du behöver ytterligare utbildning i våra journalsystem för att klara av ditt arbete kontaktar du Visstidsbemanningen, så ser vi över utbildningsmöjligheterna.