Vår värdegrund

Hur vi förhåller oss till människor och företeelser påverkas av vår värdegrund. När vi själva får välja, umgås vi gärna med människor som delar våra synsätt. Det blir bekvämare och enklare så. Men i arbetslivet ska vi fungera ihop trots våra olikheter.

Vår gemensamma värdegrund utgör själva hjärtat och själen i organisationen och ligger till grund för våra beteenden.

Professionalism och ansvar

För oss i Region Gävleborg står det för att vi gör rätt saker på rätt sätt med ansvar för helheten. Det innebär att vi alltid vet vem vi är till för och att vi har en vilja att ständigt förbättras.

Respekt och ödmjukhet

För oss i Region Gävleborg står det för att vi är lyhörda och närvarande i varje möte. Det innebär att vi skapar trygghet genom att acceptera olikheter, visar intresse, lyssnar till och bekräftar dem vi möter.

Öppenhet och ärlighet

För oss i Region Gävleborg står det för att vi säger som det är och gör det vi säger. Det innebär att vi skapar förtroende genom tydlighet och kunskap.