Ansluta dig till e-handel

Region Gävleborg arbetar med elektronisk handel (e-handel) och använder idag inköpssystemet Visma Proceedo.

Region Gävleborg följer de gemensamma standarder inom området som används i offentlig sektor och som rekommenderas av Single Face To Industri (SFTI)

Om en leverantör saknar möjligheter att tillämpa e-handel erbjuds leverantören att använda Region Gävleborgs leverantörsportal (Visma Proceedo Supplier Center).

Är du avtalsleverantör till Region Gävleborg och vill ansluta dig till systemet, kontakta e-handelsteam@regiongavleborg.se.

Faktura

Det finns flera alternativ för elektronisk fakturering. Leverantören kan använda Visma Proceedo Supplier Center för att skapa webbfakturor. Det går också att integrera leverantörens faktureringssystem med Visma Proceedo. Mer information om att fakturera.

Inköpsorder

Order kan sändas via e-post eller integrerat (EDI) till leverantörens orderhanteringssystem.

Produktkatalog

En elektronisk produktkatalog innehållande avtalat sortiment kan skickas via Excelmall eller via EDI.

Punch-out

En punch-out innebär att beställaren länkas från Proceedo till leverantörens webbutik. Leverantören skickar varukorg elektroniskt till Proceedo där beställningen slutförs.

Ordererkännande/orderbekräftelse och leveransavisering

Visma Proceedo stödjer integrerad ordererkännande/orderbekräftelse och leveransavisering.