HTA

Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. I ett HTA-projekt söks, värderas och sammanställs litteratur på ett systematiskt sätt för att se vilket vetenskapligt stöd som finns.

Region Gävleborg ingår i HTA-rådet för Sjukvårdsregion Mellansverige. Här kan du nominera frågor som du tycker behöver belysas i ett HTA-projekt. Det kan gälla metoder som du tycker bör införas eller utrustning som bör undersökas t.ex. Det regionala HTA-rådet ställer upp med metodstöd, men verksamheten förväntas också delta.

På hemsidan för SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) samlas färdigställda HTA-rapporter och pågående projekt över hela landet. Sök gärna på deras hemsida om det ev. redan gjorts en HTA-rapport i det ämne du är intresserad av.

Internationellt gjorda HTA-rapporter hittas i International HTA Database.

Om du vill lämna en uppdragsbeställning till en HTA-rapport fyll i formuläret Uppdragsbeställning HTA så utförligt som möjligt och skicka in. Du blir sedan kontaktad för vidare hantering av en ev. HTA-granskning i samråd med biblioteket och regionens HTA-representant.