Patient eller anhörig

Patienter och anhöriga  är välkomna att använda våra bibliotek, vi finns här för dig och erbjuder flertalet tjänster.

Patienter och anhöriga kan bland annat:

  • Få hjälp att söka fram information om sjukdomar, vård och hälsa 
  • Läsa dagstidningar och tidskrifter 
  • Låna böcker, ljudböcker, filmer med mera 
  • Låna dator för att söka på Internet

Hitta patientinformation


Boken kommer

Sängliggande patienter kan kontakta biblioteket så kommer bibliotekets personal ut till avdelningen med böcker, ljudböcker eller filmer.


Återlämningslådor

Återlämningslådor finns i sjukhusens huvudentréer och utanför biblioteken. Det går även bra att återsända böcker med internposten till biblioteken.