Pressbilder

Alla bilder är fria att ladda ner och använda i artiklar och annat material med anknytning till Region Gävleborg. Bilderna är fria att användas för publicering av press, radio och tv.

Användarrättigheter och byline

Källhänvisning vid användning är Region Gävleborg. 

Bilder