Lägesbild

Region Gävleborg håller presskonferenser för att uppdatera om coronaläget i länet.

Presskonferenserna är planerade till torsdagar 13.00. Detta kan ändras med kort varsel beroende på händelseutvecklingen. 

Direktsänd presskonferens

Nästa presskonferens är på torsdag 9 juli 13.00. Presskonferenserna sänds direkt via webben. Webbsändningen teckenspråkstolkas och skrivtolkas.

Presskonferenser i efterhand

Presskonferenserna spelas också in och kan ses i efterhand.

Sändningar från tidigare presskonferenser

Lägesbild arbetsmarknad

Det nya coronavirusets har, utöver hälsofarliga aspekter, även stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.

Coronavirusets ekonomiska konsekvenser