Presskonferens/lägesbild

Region Gävleborg håller presskonferenser för att uppdatera om coronaläget i länet.

Presskonferenserna är planerade till torsdagar 13.00. Detta kan ändras med kort varsel beroende på händelseutvecklingen.

Direktsänd presskonferens

Nästa presskonferens är på torsdag 21 januari 13.00. Presskonferenserna sänds direkt via webben. Webbsändningen teckenspråkstolkas.

Presskonferenser i efterhand

Presskonferenserna spelas också in och kan ses i efterhand.

Sändningar från tidigare presskonferenser (länken fungerar bäst i Chrome eller Edge)

Lägesbild

Lägesbild för smittskydd/hälso- och sjukvård och regional utveckling (pdf)