Presskonferens/lägesbild

Region Gävleborg håller presskonferenser för att uppdatera om coronaläget i länet.

Presskonferenserna är planerade till torsdagar 13.00. Detta kan ändras med kort varsel beroende på händelseutvecklingen. 

Direktsänd presskonferens

Nästa presskonferens är på torsdag 1 oktober 13.00. Presskonferenserna sänds direkt via webben. Webbsändningen teckenspråkstolkas och skrivtolkas. 

Presskonferenser i efterhand

Presskonferenserna spelas också in och kan ses i efterhand.

Sändningar från tidigare presskonferenser

Lägesbild vecka 39

Lägesbild för smittskydd/hälso- och sjukvård och regional utveckling (pdf)