Anslagstavla

Detta är Region Gävleborgs digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder.

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden, tillkännagivande av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd och upplysningar om hur beslut kan överklagas ska också anslås på anslagstavlan.

Anslaget innebär att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag anslaget publiceras på webben. Hur man överklagar ett beslut.