Semaforen

Semaforen drivs av Region Gävleborg. Syftet är att minska den missmatch som finns i länet mellan utbud och efterfrågan på kompetens.

Arbetet sker på både lokal och regional nivå med visionen om att länets arbetsgivare behöver få bredare kunskaper om de yrken där det kan bli svårt att hitta arbetskraft framöver, samtidigt som utbildningsanordnare behöver underlag för att kunna starta de utbildningar som behövs för att möta de rådande kompetensbehoven. 

Behovsbilderna ska också kunna vara en grundbult i skolans studie- och yrkesvägledningarbete (SYV).

Semaforen arbetar med att prioritera vilka bristyrken som är mest akut att lösa. I det jobbet arbetar vi aktivt tillsammans med arbetsgivare, arbetsförmedling, utbildare, branschorganisationer, fackliga organisationer med flera.

Branschträff IT Teknik 2020

Information och filmer från träffen

Branschträff för Motor och Transport Gävle 

Information från träffen

Branschträff Industri 2020

Information och film från träffen