Kontakt - Hälsovalskontoret - Hälsoval Gävleborg

Medarbetare

Kristina Ericson, avdelningschef
kristina.ericson@regiongavleborg.se
026-15 50 21

Margareta Elmelind, kvalitetscontroller
margareta.elmelind@regiongavleborg.se 
026-15 30 73

Anna Eriksson, verksamhetsutvecklare
anna.g.eriksson@regiongavleborg.se
0270-770 27

Helena Wallin Verksamhetsutvecklare
helena.wallin@regiongavleborg.se 
026-15 01 40

Johanna Eriksson, verksamhetsutvecklare
johanna.e.eriksson@regiongavleborg.se
026-15 74 10

Katarina Regnér, controller
katarina.regner@regiongavleborg.se
026-15 52 10

Susanne Westin, handläggare/samordnare
susanne.westin@regiongavleborg.se 
026-15 03 54

Per Melander, allmänspecialist, medicinska frågor
per.melander@regiongavleborg.se
0651-171 05

Listning

För frågor gällande listning kontakta: 

maj-lis.lindstrom.fransson@regiongavleborg.se eller 026-65 02 15.

Alternativ vid frånvaro och semester halsoval@regiongavleborg.se

Hjälpmedelsfrågor

Magnus Dahl
magnus.dahl@regiongavleborg.se
026-62 91 60

Läkemedelsfrågor

Johanna Carlsson, enhetschef läkemedelsenheten 
johanna.carlsson@regiongavleborg.se 
026-63 70 67