Kalender - Hälsoval Gävleborg

Möten och aktiviteter som hälsovalskontoret, Hälsoval Gävleborg anordnar 2024.

Dialogmöten

  • 17 oktober

Samverkansmöten i samverkansområdena

  • Under oktober/november

Redovisning för kvalitets- och utvecklingsarbeten    

  • Nya datum kommer längre fram