Utvecklingsarbeten

I den målrelaterade ersättningen erhålls ersättning för kvalitets/utvecklingsarbete på hälsocentralen.

Syftet är att ge möjlighet för hälsocentralen att utveckla verksamheten för att ge bättre vård till patienten inom områdena:

  • Somatiskt kronisk sjuka
  • Psykisk ohälsa
  • Förebyggande arbete
  • E-hälsa

Presentationer utvecklingsarbeten