Ersättningar - Hälsoval Gävleborg

Ersättning till hälsocentraler som är verksamma inom Hälsoval Gävleborg. Bland annat om ersättning för tilläggsuppdrag, uppföljningsparametrar, rehabilitering med särskild ersättning, patientavgifter, prislistor, tolktjänster och träningsbad.

Ersättningsmodellen Beskrivning av ersättningsmodellen som används inom Hälsoval Gävleborg.
Glesbygdsersättning Ersättningsnivåer inom glesbygdsersättningen.
Lagar om ersättning Lagarna om läkarvårdsersättning och sjukgymnastikersättning.
Läkemedel Hantering av kostnader för läkemedelsförskrivning i Hälsoval Gävleborg.
Målrelaterad ersättning Om målrelaterad ersättning och BVC-verksamhet.
Patientavgifter Patientavgifter och avgiftshandbok.
Prislistor Ersättning generellt, ersättning för besök hos andra vårdgivare, jour- och beredskap, regionövergripande projekt.
Tilläggsuppdrag Om tilläggsuppdrag för verksamheter inom ramen för Hälsoval Gävleborg. Tilläggsuppdrag för psykosocial hälsa, rehabilitering och sjukgymnastik.