Om nyheter från Hälsoval Gävleborg

Målgrupp

Nyheterna riktar sig till vårdgivare som har avtal med Region Gävleborg. Nyheterna är till för både ledning och medarbetare hos dessa vårdgivare.

Numrering

De nyheter som publiceras numreras med löpnummer och år. Om innehållet i nyheten är inaktuellt finns nyheten kvar men innehållet är borttaget.

Viktighetsnivå

De nyheter som har påverkan på uppdraget som vårdgivare markeras med viktighetsnivå hög.

Arkiv

Nyheterna finns i nyhetsflödet 6 månader. Därefter flyttas de till arkivet. I arkivet finns nyheterna i ungefär 18 månader. Observera att innehållet i nyheter som finns i arkivet kan vara inaktuellt.

Prenumerera på nyheter

Du kan prenumerera på nyheter från Hälsoval Gävleborg via RSS.