Se en bok!

Genuina bilderböcker är en alldeles särskild flermedial konstform. Som läsare kliver man in i en teaterpjäs där varje bläddring blir ett scenbyte, varje uppslag en konstbild i en utställning och varje mening ett stycke poesi. Genom att läsa högt och tillsammans blir man en del av berättelsen!

Under åren 2013-2016 har Region Gävleborg byggt ut sin konstsamling med originalbilder ur samtida bilderböcker. En del hänger permanenta på barnkliniker, familjecentraler och barnavårdscentraler, en del ingår i vandringsutställningar på olika museer, kulturcentrum och bibliotek i länet. Kring detta har vi kopplat bildpedagogik för familjer, förskolor, barn, bibliotekarier och pedagoger.

Bilderboken som konstupplevelse

Genuina bilderböcker är en alldeles särskild flermedial konstform. Som läsare kliver man in i en teaterpjäs där varje bläddring blir ett scenbyte, varje uppslag en konstbild i en utställning och varje mening ett stycke poesi. Att läsa högt och tillsammans är att vara medskapare i ett performance. Högläsning är som en resa, för i mötet med bilderboken kan magiska saker hända!

Bilderboken kan man se på som en mötesplats, en konstutställning och ett rum att reflektera kring viktiga saker i. Man brukar säga att man läser en bok, när det att bilderboksberätta egentligen är en handling som triggar många sinnen. Många samtida bilderböcker, utkomna under de senaste åren, har ett tydligt barnperspektiv och lyfter de ofta avgrundsdjupa frågor som barn har. Frågor som bör tas på allvar, även om just detta kan skrämma oss vuxna till att hellre välja igenkänning och tradition.

Genuina bilderböcker

Begreppet genuina bilderböcker definieras i boken En fanfar för bilderboken! (Alfabeta, 2013), som böcker som utgör ett självständigt medium, en legering av bild, text och bok som tillsammans skapar den unika bilderboksberättelsen. De bilder som köps in till konstsamlingen är skapade för samma målgrupper som vårdverksamheterna riktar sig till och de illustrerar inte bara text utan karaktäriseras av att bilderna själva för berättelserna framåt.

Bildkompetens

Bilderboksskaparen Anna-Clara Tidholm har sagt: ”De böcker som provocerar och upplevs som konstiga ligger ofta nära barnen”. Den samtida kulturen är i hög utsträckning visuell, världen kommer till oss i ett bildflöde. Människor förväntas förstå och tolka alla bilder de översköljs av i samhället, därför behöver bildkompetensen stimuleras. Syftet med att lyfta fram originalbilder ur genuina bilderböcker i offentliga miljöer, är att locka till nyfikenhet och intresse för bilderbokens potential och bildens kvaliteter. Samt att skapa möjligheter att se, uppleva, inspireras av och samtala kring samtida bilderbokskonst.

Bilderböcker i konstsamlingen

Fördjupning

Exempel på underbara bilderböcker:

Innan jag fanns av Petrus Dahlin & Maria Nilsson Thore
Jag vill ha fisk! av Áslaug Jónsdóttir
Den gamle mannen och valen av Stian Hole
Sussa och Natti av Ryôji Arai
Bockarna Bruse på Badhuset av Bjørn F. Rørvik & Gry Moursund
Lisa väntar på bussen av Sven Nordqvist
Mammas hår av Gro Dahle & Svein Nyhus
Snäll av Gro Dahle & Svein Nyhus
Nu eller kanske Mu – en kärlekshistoria av Johan Gardfors & Clara Dackenberg
Mitt liv som detektiv av Malin Axelsson & Magdalena Cavallin
Knacka på! av Anna-Clara Tidholm
Snövit av Jacob & Wilhelm Grimm & Benjamin Lacombe
Hålet av Øyvind Torseter
Det är inte min hatt av Jon Klassen
Ankomsten av Shaun Than
Mormors sjal av Åsa Lind & Joanna Hellgren