Läs på recept

För dig som vill komma igång och läsa mer för ditt barn – eller jobba läsfrämjande med andra – finns metoden Läs på recept. Det är ett koncept som utvecklades i Region Gävleborg men som har spridits till hela Sverige.

Läs på recept bygger på forskning, men även på erfarenheter från logopeder, bibliotekarier och förskolelärare. Grunden i metoden är att få till en liten stunds gemensam bokläsning varje dag. Det kan ses som en ordination, precis som D-vitamindroppar eller ett recept på medicin.

Gemensam bokläsning innebär att läsa på ett sätt som låter barnet vara aktivt och att passa på att tillsammans samtala om det lästa.

Logoped Jenny Lundberg med Alve Jansson.

På den här sidan finns samlad information om Läs på recept, instruktionsfilm, folder och forskningsstudie. Materialet är fritt att använda. Det är inte svårt att börja med Läs på recept – se bara till att få in en stunds gemensam bokläsning varje dag och ha det mysigt ihop!

Film - för dig som vill lära dig mer om Gemensam bokläsning

Filmen på fler språk

Material för dig som handleder familjer

Metodbeskrivning (pdf)

Broschyr till föräldrar (pdf)

Rapporter och publiceringar

Slutrapport (pdf)

Sammanfattning av slutrapport (pdf)

Vetenskaplig artikel

Studiebesök från SKR 

Nyhet - Nu ska barn i Gävleborg få läsa på recept 

Kontaktuppgifter

Karin Myrberg, specialistlogoped och verksamhetsutvecklare, Region Gävleborg
karin.myrberg@regiongavleborg.se

Cajsa Blank, biblioteksutvecklare, Region Gävleborg
cajsa.blank@regiongavleborg.se

Rose-Marie Svensson, logoped, Region Gävleborg
rose-marie.svensson@regiongavleborg.se

Emma Mårtensson, samordnare regionala sociala investeringsmedel, Region Gävleborg emma.martensson@regiongavleborg.se