Projektstöd till kulturverksamhet

Stödet kan sökas av föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar för att driva projekt med syfte att förverkliga den regionala kulturpolitiken.

Med projekt menas i tid och rum avgränsade insatser med klart uttalat regionalt mål och syfte. Projekten ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar med mera för att förverkliga den regionala kulturpolitiken. 

Villkor

Sökanden ska vara föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag är inte bidragsberättigade.

Projekten ska äga rum i Gävleborg och vara regionala, dvs. äga rum i flera av länets kommuner eller kunna fungera som modell för andra projekt. Bidraget får inte användas i kommersiellt syfte.

Stöd till projekt kan beviljas med max 50 000 kr. Ett grundkrav då kommuner söker är att de själva svarar för minst 50 procent av totalbudgeten. 

Region Gävleborg lämnar inte stöd till bok-, katalog- eller skivutgivning.

Kriterier

Projektbidrag bedöms efter: 

 • regional angelägenhet
 • nytänkande
 • livslängd, livskraft efter att projektet avslutas
 • medfinansiering
 • om det kan fungera som modell för andra projekt
 • samarbeten mellan flera aktörer, t.ex kommun, förening, regional aktör etc.
 • möjlighet att skapa nya möten
 • målgrupp, barn och unga är prioriterade

Marknadsföring

Projekt som har beviljats bidrag ska vid all extern kommunikation (informationsmaterial, publikationer med mera) tydligt visa att Region Gävleborg är medfinansiär. 

Logotype - Region Gävleborg

Ansökan

Ansökan görs endast digitalt via vårt digitala ansökningssystem ehandlingar.se. Det finns en snabbhjälp för att underlätta arbetet med ansökan. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökan är en offentlig handling.

Ehandlingar.se
Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Projektstöd till kulturverksamhet kan kan sökas fyra tillfällen per år. Utlysning sker:

 • 15 januari - 15 februari
 • 15 april - 15 maj 
 • 15 augusti - 15 september
 • 15 oktober - 15 november

Redovisning

Redovisning av ett beviljat bidrag ska registreras i vårt digitala ansökningssystem senast 1 månad efter att projektet är genomfört. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen använts felaktigt eller om redovisning uteblir.

Redovisning av äldre projekt

Ni som har bidrag som beviljats utanför ehandlingar.se eller kulturdatabasen ska använda den blankett som finns framtagen för redovisning. Ni behöver inte göra någon redovisning i kulturdatabasen.

Redovisning - projektstöd till kulturverksamhet (pdf)

Uppföljning

Kultur och kompetensnämnden äger rätt att ta in extern granskare.