Ersättning för fel i vården

Ersättning vid vårdskada

Om du drabbas av skada i vården kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Skadan ska ha samband med behandling vid sjukhus, läkar-eller tandläkarmottagning, sjukgymnastik eller annan vård som Region Gävleborg ansvarar för.

Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Skadeanmälningsblankett och mer information hittar du på www.lof.se.

Patientförsäkringen LÖF, www.lof.se, 08-551 010 00

Läkemedelsförsäkringen

Anser du att du skadats av läkemedel som sålts och lämnats ut i Sverige kan du göra en anmälan till Läkemedelsförsäkringen. Skadeanmälningsblankett och mer information hittar du på www.lakemedelsforsakringen.se.

Svenska Läkemedelsförsäkringen, www.lakemedelsforsakringen.se, 08-462 37 00