IVO – enskildas klagomål

Till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan du anmäla om du råkat ut för en vårdskada.

Tycker du att patientsäkerheten varit dålig i samband med vård eller behandling kan du anmäla det också. IVO utreder som regel inte händelser som är mer än två år gamla.

Läs mer om IVO – Inspektionen för vård och omsorg på 1177.se