Webbinarium - Jämlikhetsutredningen

Välkommen till ett webbinarium, måndag 5 oktober 2020, där bland annat Per Molander presenterar resultatet av Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46.

 

Dag: Måndag 5 oktober 2020.
Tid: 13.00-15.15.

Målgrupp: Vi vänder oss till intresserade förtroendevalda och tjänstepersoner i hela Gävleborg - strateger, chefer, verksamma inom kommun/region eller inom civilsamhälle, statlig myndighet, akademi, näringsliv.

Moderator: Emma Mårtensson, strateg, Region Gävleborg.

Program

  • Inledning.
  • Per Molander, ordförande i Regeringens Jämlikhetskommission, presenterar resultatet av SOU 2020:46.
  • Fem minuters paus.
  • Lina Hedman, utredare, Region Gävleborg, presenterar nuläget i Jämlikhetsutredningen, Gävleborg.
  • Paneldialog utifrån övergripande frågeställningen: ”Varför ser det ut som det gör i Gävleborg och vilken roll kan vi ta regionalt i dessa frågor?”
    Paneldeltagare: Per Molander, Jämlikhetskommissionen ordförande, Lina Hedman, utredare vid Region Gävleborg, Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg, Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef, RF-SISU Gävleborg, Anna-Karin Hainsworth, förbundschef, Samordningsförbund Gävleborg samt Kenneth Forssell, förvaltningschef arbetsmarknad- och socialförvaltning i Ljusdals kommun.