Effekt och resultat

Det regionala utvecklingsarbetet ska skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och tillväxt i Gävleborg. Här kan du läsa mer om vilka resultat arbetet gett och om företag, organisationer och projekt som fått stöd från Region Gävleborg.