Asylsökande och flyktingar i hälso- och sjukvården

Information om bland annat regler och rättigheter som du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan använda i mötet med asylsökande och flyktingar.

Rätt till vård

Vuxna som söker asyl eller vistas i Sverige utan tillstånd och stadigvarande uppehåller sig i Gävleborgs län har alltid rätt till:

  • akut vård
  • vård som inte kan vänta
  • planerad vård
  • tandvård (via Folktandvården Gävleborg AB)
  • habilitering
  • hjälpmedel

Det innebär att asylsökande och människor som vistas i Sverige utan tillstånd kan söka vård när det behövs oavsett om det gäller akut vård eller inte.

Barn som inte fyllt 20 år har rätt till avgiftsfri vård på samma villkor som alla andra barn som är folkbokförda i Sverige.

Information på 1177.se

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige