Asyl- och migranthälsa Gävleborg

Asyl- och migranthälsan erbjuder hälsoundersökningar till samtliga asylsökande och migranter som kommer till vårt län.

Arbetsflöde och rutiner

Hälsoundersökning för nyanlända

Provtagning vid hälsoundersökning

Informationsmaterial

Kontakt 

Asyl- och migranthälsa finns på Söderhamns sjukhusområde: Asyl och Migranthälsa Gävleborg – 1177.se

Vårdenhetschef: Emelie Björklund Jönsson, emelie.bjorklund.jonsson@regiongavleborg.se

Samordnare: Per Baumeister, per.baumeister@regiongavleborg.se, 072-205 10 03