Informationsmaterial och trycksaker

Informationsmaterial och trycksaker med information, instruktioner och rekommendationer kopplat till asylsökande och flyktingar.

Enheter inom Region Gävleborg som behöver hjälp med utskrift kan kontakta serviceenhet.gastrikland@regiongavleborg.se för utskrift i A4 eller A3. Meddela enhetens budstation.

Patientinformation

Rätt till vård – folder

Rätt till vård – amhariska – A4-format (pdf)

Rätt till vård – arabiska – A4-format (pdf)

Rätt till vård – dari – A4-format (pdf)

Rätt till vård – engelska – A4-format (pdf)

Rätt till vård – kurmandji – A4-format (pdf)

Rätt till vård – ryska – A4-format (pdf)

Rätt till vård – somaliska – A4-format (pdf)

Rätt till vård – sorani – A4-format (pdf)

Rätt till vård – spanska – A4-format (pdf)

Rätt till vård – tigrinja – A4-format (pdf)

Rätt till vård – ukrainska – A4-format (pdf)

Var ska jag söka vård – folder

Var ska jag söka vård – amhariska – A4-format (pdf)

Var ska jag söka vård – arabiska – A4-format (pdf)

Var ska jag söka vård – dari – A4-format (pdf)

Var ska jag söka vård – engelska – A4-format (pdf)

Var ska jag söka vård – kurmandji – A4-format (pdf)

Var ska jag söka vård – ryska – A4-format (pdf)

Var ska jag söka vård – somaliska – A4-format (pdf)

Var ska jag söka vård – sorani – A4-format (pdf)

Var ska jag söka vård – spanska – A4-format (pdf)

Var ska jag söka vård – tigrinja – A4-format (pdf)

Var ska jag söka vård – ukrainska – A4-format (pdf)

Tandvård 

Så fungerar tandvården i Sverige - lättläst - 1177

Brev om hälsoundersökning med svarstalong

Brev om hälsoundersökning – albanska (pdf)

Brev om hälsoundersökning – amarinja (pdf)

Brev om hälsoundersökning – arabiska (pdf)

Brev om hälsoundersökning – dari (pdf)

Brev om hälsoundersökning – engelska (pdf)

Brev om hälsoundersökning– flipino (pdf)

Brev om hälsoundersökning – franska (pdf)

Brev om hälsoundersökning – kurmanji (pdf)

Brev om hälsoundersökning – persiska (pdf)

Brev om hälsoundersökning – ryska (pdf)

Brev om hälsoundersökning – somaliska (pdf)

Brev om hälsoundersökning – svenska (pdf)

Brev om hälsoundersökning – thai (pdf)

Brev om hälsoundersökning – tigrinja (pdf)

Brev om hälsoundersökning – ukrainska (pdf)

Information för vården

Presentation om asyl- och migranthälsa (pdf)

Information om kostnadsfri hälsoundersökning (pdf)