Tandvård

Barn

Alla barn har fri tandvård till och med det år de fyller 24 år. De kan besöka närmaste folktandvårdsklinik och boka en tid för ett besök.

Vuxna

Asylsökande i Sverige har rätt till akut tandvård om de har tandvärk eller andra besvär som inte kan vänta. Behandlingen kostar 50 kronor. De kan kontakta någon av Folktandvårdens kliniker och boka tid för ett besök, telefonnummer finns på Boka tid – PublicTemplates (folktandvardengavleborg.se). LMA-kortet eller ett annat dokument som visar att personen söker asyl i Sverige ska visas upp vid besöket.

Mer information om tandvård för dig som vårdgivare