De viktiga första åren – Hur vi alla kan stötta barns flerspråkighet

I föreläsningen De första viktiga åren ger professor emerita, Leena Huss en bakgrund till varför en ska och hur en kan arbeta med det minsta barnets modersmål.

 

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk, finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska. Det är språk som vi inom Kultur Gävleborg vill främja och ge förutsättningar för att de ska få utvecklas, bland annat genom att erbjuda de yngsta barnen ett språkpaket. Det är berikande för barn att ta del av alla de språk som familjen talar, det ger tillhörighet och stärker identiteten. Barn klarar av att utveckla flera språk samtidigt och att ha tillgång till mer än ett språk är en rikedom.

Om föreläsningen

Leena Huss, professor emerita vid Uppsala universitet, har länge forskat om flerspråkighet och speciellt om när det gäller de nationella minoritetsspråken. I sin föreläsning De viktiga första åren pratar Leena bland annat om varför vi har nationella minoritetsspråk och om varför det är så viktigt med flerspråkighet.

Ur Leena Huss föreläsningen De viktiga första åren

Barn som tillhör en nationell minoritet har rätt till sitt minoritetsspråk och det finns flera fördelar med att växa upp med flerspråkighet. Det finns forskning som visa att en flerspråkig uppväxt gynnar språklig medvetenhet, kreativitet, intresse för språk och kulturer, och bidrar till en positiv identitetsutveckling samt till att barn skapar starka band till sin släkt.

Men det är inte alltid så lätt att tala sitt modersmål hemma. Det har bland annat funnits en stark assimilationspolitik i Sverige som har bidragit till att många ha förlorat sitt språk. Det kan vara svårt att som förälder själv ge sitt barn möjligheten att växa upp som tvåspråkig. För att nå så bra resultat som möjligt behövs hjälp från omgivningen, bland annat från barnavårdscentraler, förskola och bibliotek. Leena Huss kallar detta för en fyrklöver av goda krafter.

Barnavårdscentraler kan bland annat hjälpa till med att uppmuntra föräldrar till att använda sitt minoritetsspråk tillsammans med sina barn, till exempel genom att läsa för barnet, och med att sprida kunskaper om tvåspråkighet.

Många småbarn spenderar en stor del av sin vakna tid på förskolan och förskolan är en viktig resurs för att stötta både föräldrar och barn när det gäller språkutvecklingen. Förskolan har också ett speciellt ansvar för minoritetsspråken. I förskolans läroplan står det att barn som tillhör nationella minoriteter ska stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet.

Biblioteken kan hjälpa till genom att sprida information om flerspråkighet, språkliga rättigheter och minoritetspolitik. De kan också erbjuda de första böckerna på olika språk och ha särskilda hyllor för minoritetsspråk.

Språkpaket från Region Gävleborg

Region Gävleborg har ett speciellt samarbete med biblioteken genom sina språkpaket. Det finns språkpaket för alla minoritetsspråken, som innehåller dels en bok som en kan läsa tillsammans med ens barn, ett informationsblad om hur en kan hjälpa ens barn att utveckla språket och en handdocka som kan göra läsningen mer levande. Språkpaketen är en gåva från Region Gävleborg och finns att hämta på folkbiblioteken.

Länkar från föreläsningen

Region Gävleborgs språkpaket