Ideella föreningar i Gävleborg med länsorganisationer

Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg delar årligen ut verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn i länet, bland annat ungdoms-, pensionärs-, kultur- och fritidsföreningar samt ungt företagandeorganisationer.

Syftet med verksamhetsbidragen är att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg.

De flesta av föreningarna nedan finns som riksorganisation, regional organisation och med lokalföreningar i såväl små som större orter i länet. Region Gävleborg stöttar den delen som arbetar regionalt. De föreningar som har verksamhetsbidrag från Kultur och kompetensnämnden, Region Gävleborg är följande:

Ungdomsorganisationer

Förbundet Vi Unga
Equmenia Mitt
Gästrike scoutdistrikt
Gävleborgs elevkårer
Gävleborgs Schackförbund
Junis - IOGT-NTO Juniorer
KFUM (Kristliga Föreningen av Unga Människor)
RUM - Riksförbundet Unga Musikanter
RBU - Rörelsehindrade Barn & Ungdomar
Staffans scoutdistrikt
Svenska Kyrkans Unga
Sverok GävleDala
Unga Örnar Gävleborg
UNF – Ungdomens Nykterhetsförbund

Pensionärsorganisationer

PRO (Pensionärernas Riksorganisation Gävleborg)
SKPF (Svenska Kommunalpensionärers Förbund)
SPF-Hälsingland (Sveriges Pensionärers Förbund Hälsingland)
SPF-Gästrikland (Sveriges Pensionärers Förbund Gästrikland)

Kulturföreningar

Amatörteaterns Riksförbund Gävleborg
Folkdansringen Hälsingland
Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund
Gästriklands Folkdansring
Gästriklands Spelmansförbund
Hälsinglands Spelmansförbund
Gävleborgs bygdegårdsdistrikt
Konstfrämjandet Gävleborg
Sveriges Konstföreningar Gävleborg

Ungt företagandeorganisationer

Coompanion Gävleborg
Ung företagsamhet