Kulturföreningar i Gävleborg

I Gävleborg finns en lång rad föreningar som arrangerar professionellt kulturutbud, bjuder in till kulturupplevelser och stimulerar eget skapande i länet. Vill du engagera dig i en förening på din ort? Nedan hittar du länkar till ett urval av dem.

Bild och form

Inom konstområdet finns det två regionala organisationer som samordnar lokala konstföreningar och ideella konstförmedlande projekt och organisationer i länet: Konstfrämjandet Gävleborg och Sveriges konstföreningar Gävleborg. Kultur Gävleborgs verksamhetsutvecklare för konst samverkar med konstföreningar och andra utställningsarrangörer i länet.

Film

Kultur Gävleborgs filmverksamhet stöttar och främjar ett aktivt och levande visningslandskap i länet. Det finns minst en digitaliserad biograf i varje kommun, och på många platser finns ideella visningsarrangörer såsom filmklubbar, filmstudio och filmfestivaler. Här har vi samlat länets biografer och filmföreningar.

Hemslöjd

Kultur Gävleborg verksamhetsutvecklare för hemslöjd stödjer de sex hemslöjdsföreningarna i länet som är anslutna till riksorganisationen.

Musik

Kultur Gävleborgs musikteam stödjer de arrangerande musikföreningarna i länet inom kammarmusik, jazz, folk- och världsmusik.

Teater och dans

Riksteatern Gävleborg stödjer de arrangerande, ideella och lokala Riksteaterföreningarna i länet som arrangerar dans och teater.
Gävleborgs amatörteaterföreningar samlar länets amatörteaterföreningar.