Revisorernas sakkunniga

Revisorerna anlitar sakkunniga till granskningen i den omfattning som behövs. Vi har ett avtal med PwC/Kommunal sektor som biträden i vårt granskningsarbete.

PwC Gävle
Besöksadress: Lantmäterigatan 2 A, Gävle
Postadress: Box 1343, 801 38 Gävle
Telefon: 010-212 75 00

Sakkunniga

Karin Magnusson 
Revisionskonsult (uppdragsansvarig) 
010-212 75 52 
karin.magnusson@pwc.com

Rebecka Hansson
Auktoriserad revisor, certifierad kommunal yrkesrevisor (ansvarig redovisningsrevision)
010-213 06 32
rebecka.hansson@pwc.com

Cecilia Axelsson
Revisionskonsult (inriktning redovisningsrevision) 
010 - 212 75 36
cecilia.axelsson@pwc.com

Malou Olsson
Administration och revisionskonsult (inriktning verksamhetsrevision)
010-212 58 67
malou.olsson@pwc.com