Revisionsrapporter och revisionsberättelser

Varje granskning som genomförs resulterar i en revisionsrapport.

Revisorernas samlade bedömning lämnas i revisionsberättelsen som avlämnas till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Revisionsrapporter

2020
2019 
2018 
2017 
2016 
2015
2010-2014

Revisionsberättelser

Revisionsberättelser